Obchodní podmínky

Vaše Topení

1. Základní údaje

Dodavatel:

Vaše Topení, výdejním místem 783 91 Uničov, Šternberská 503
Dodavatel je zapsán u Krajského obchodního soudu v Praze 7.6.2004, odd. C, vložka 12345.

Dodavatel je plátcem DPH.

IČO:

26853477

DIČ:

CZ26853477

Provozovna 11:

Provozní doba a adresa provozovny je uvedena v sekci Kontakt.

Telefon:

+420 585 054 447, +420 776 569 749

Fax:

+420 585 001 388

Email:

info@vasetopeni.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů

Číslo účtu pro

bezhotovostní platby:

Komerční Banka 35-1862740277/0100

Adresy servisních míst:

Aktuální adresy servisních míst jednotlivých výrobců sdělíme na požádání.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Mimořádné informace k situaci na trhu:

U Vás zákazníků, kterých si velmi vážíme, dochází někdy k nepochopení, když Vám voláme, že u Vaší objednávky došlo ke změně ceny a ptáme se zda cenu akceptujete a nebo si přejete objednávku stornovat ?

Chápeme, že změna cen není nic příjemného, ale právě u výrobců kotlů na tuhá paliva u kterých je toto téma aktuální, snad žádný z nich negarantuje ceny objednaného zboží, tak jak to bylo dříve zvykem. To znamená jen to, že objednaný kotel aktuální ceníkovou cenu v den expedice výrobku od výrobce.

Není možné, aby zdražení kompenzoval náš, nebo jakýkoliv jiný prodejce.

Aktuální ceníkové ceny si můžete ověřit u daných výrobců, naše firma Vám garantuje nabízenou procentuální slevu, kterou jste měli v den objednání, ale vždy jen z aktuální ceny výrobku v den expedice. Také garantujeme dopravu zdarma, pokud byla objednávka takto vytvořena. Výjimkou je např. firma Viaflam, kde se k ceníkové ceně kotle rovnou započítává cena dopravy do samotného produktu, kterou musíme vždy zaplatit, proto jsou ceny o právě zmíněnou cenu dopravy vyšší než cena kotle v ceníku samotném.

Pokud z Vaší strany nedojde k pochopení o změně ceny, omlouváme se, ale máte vždy právo od objednávky odstoupit. Pokud si budete trvat na ceně za kterou jste výrobek objednali, pak musíme odstoupit od prodeje bohužel my a proto Vás žádám, abyste u nás zboží objednali jen v případě, že s výše uvedeným upozorněním souhlasíte. Kdy se situace na trhu uklidní a stabilizuje to nevím.


Děkuji za pochopení. Svatoslav Běhůnek ml.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách e-shopu Vaše Topení je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud si zákazník objedná zboží, které skladem nemáme, nebo není uvedeno na e-shopu, tak dané zboží rádi prověříme a se zákazníkem se domluvíme na termínu i ceně daného produktu. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena a zákazníkem odsouhlasen na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží v našem e-shopu jsou nepatrně nižší oproti prodejním cenám v našem kamenném obchodě. Tento cenový rozdíl je způsoben nižšími časovými náklady na celkový prodej v internetovém obchodě. Děkujeme za pochopení.

 

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Zaslání zboží

U zboží, které být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje , nikoliv pro osobní odběr zboží.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě vestavěných spotřebičů je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách shop.uni-therm.com v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci doprava.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci doprava.

Výrobek je nutno zkontrolovat i pod nepoškozeným obalem a max. do 2 dnů nám poslat poškození, které mohlo vzniknout např. při přepravě. Později již přepravce reklamaci nepřijme k řešení. 

Proto Vás žádáme při převzetí ihned zásilku zkontrolovat. 

 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

4. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

 

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

  • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
  • Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
  • Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Vaše topení, vyplní formulář v sekci reklamace, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář "průvodka reklamovaného zboží".

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

6. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od

smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno v kamenné prodejně.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu (Unitherm Běhůnek s.r.o.), u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Vzorové odstoupení od smlouvy je k dispozici níže, u těchto obchodních podmínek. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

 

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo

l) o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Adresa pro vrácení zakoupeného zboží:

Unitherm Běhůnek s.r.o.

Šternberská 503

Uničov 78391

tel.: 585054447

Vzorové odstoupení od smlouvy:

Prodávající:

Název a adresa prodejny Unitherm Běhůnek s.r.o.

dle prodejního dokladu

Kupující:

Jméno a příjmení kupujícího

Adresa, telefon, email kupujícího

Číslo bankovního účtu kupujícího

Věc: Odstoupení od smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

- číslo objednávky

- kód a název zboží ,

Datum: ....................................

podpis kupujícího

 

 

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele dle GDPR

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informujeme Vás v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR), že Vaše osobní údaje budou zpracovány firmou Unitherm Běhůnek s.r.o., Medlov 245, Uničov 1, 78391, 585054447, info@uni-therm.com - dále jen "správce").

 

1. Zpracovávané osobní údaje:

 

a) identifikační údaje - jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo průkazu totožnosti (při nákupu na splátky), IČO, DIČ (pokud jste podnikatel);

b) kontaktní údaje - osobní údaje, které umožňují kontakt s Vámi (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa)

c) údaje o Vašich objednávkách - údaje o zboží a službách, které jste objednali, způsob doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklmacích

 

2. Účel zpracování osobních údajů:

 

a) na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti

b) na základě Vašeho souhlasu

 

3. Předávání osobních údajů

 

a) partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby

b) partnerům zajišťujícím prodej na splátky a odloženou platbu

c) přepravním partnerům

d) našim partnerům v rámci partnerského prodeje, výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží a jeho případně reklamace

e) dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby.

 

4. Vaše práva:

 

a) Právo na přístup

b) Právo na opravu

c) Právo na výmaz

d) Právo na omezení zpracování

e) Právo na přenositelnost

f) Právo na vznesení námitky

g) Právo na podání stížností

 

V případě častosti nebo nepřiměřenosti Vašich dotazů správce právo své úkony spojené s poskytováním informací subjektu údajů zpoplatnit.

 

8. Výprodej

Na zboží, které je ve výprodeji se vztahuje cena platná u položek u kterých je napsáno SKLADEM, pokud je informace SKALDEM U DODAVATELE znamená to, že je již zboží za uvedenou cenu pravděpodobně vyprodáno...

 

U vyprodejových položek si prosím vždy ověřte, nejlépe po telefonu, zda je daná položka k dispozici.

Výprodejové akce se posílají na více zákazníků a kdykoliv se může produkt prodat...

 

Náš E-shop není ON-LINE, informace jsou aktuální se zpožděním...

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách Vaše Topení stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.